Vánoční koncert pro "kofoláčky"

Foceno bez blesku na ISO 1000 při jedné šíleně žluté 20W žárovce, úrovně upravné v PS